Yin Dharma

Aanmelding Ademcoaching/ Coaching (in de natuur) / Yin Therapie / Massage
Hiervoor kun je het contactformulier invullen of mailen naar info@yindharma.nl of een bericht sturen naar
06 20 75 38 30.


Aanmelding Yin Yogalessen
Hiervoor graag het onderstaande formulier volledig invullen.

Door deelname aan de lessen verklaar je je akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden (onderstaande graag goed doorlezen).

Huisregels
* Draag kleding waarin je gemakkelijk kunt bewegen en neem een trui/sweater, sokken en dekentje mee voor de eindontspanning.
* Neem een groot badlaken mee (die de yogamat volledig afdekt), een kleine handdoek (voor over het meditatiekussen) en een klein hoofdkussen.
* Zorg dat je minimaal 5 minuten van te voren aanwezig bent zodat de les op tijd kan beginnen.
* Alle spullen die je niet tijdens de les nodig hebt (ook je uitgeschakelde telefoon en/of smartwatch!) laat je achter in de kleedruimte/hal.
* Bij eventuele verhindering meldt de deelnemer zich minimaal 8 uur van te voren af in Momoyoga en verzet de geboekte les als het kan naar een ander moment.

Algemene voorwaarden
* Er kan maximaal 1 proefles gevolgd worden - bij twijfel nog een 2e losse les - waarna je je kunt aanmelden voor een lesblok van 4 maanden.
* Lesblokken dienen vóór aanvang/deelname contant betaald te worden of door overmaking van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnummer
NL16 INGB 0794 9256 93 t.n.v. H. Idema onder vermelding van je naam.
 
* Zonder voorafgaande betaling is geen deelname aan de lessen mogelijk.
* Gemiste lessen, losse weken vrij of ziek kunnen binnen hetzelfde blok ingehaald worden op een andere dag/tijdstip als er plek is of online.
* Bij langdurige ziekte, operatie en vakantie van de deelnemer wordt door de deelnemer vooraf contact opgenomen met Yin Dharma over betaling van het lesblok. De zomervakantie van max. 3 weken wordt niet berekend.
* Eerder stoppen met een lesblok is voor eigen rekening.
* Er vindt geen verrekening plaats met volgende lesblokken. 
* Er is geen sprake van een opzegtermijn.
* Tijdens ziekte en vakantie van de docent worden geen lessen gegeven en ook niet berekend. 
* Yin Dharma heeft het recht om aanpassingen te doen in het lesrooster en/of de prijzen.
* Deelnemers zorgen voor correct gedrag en storen geen andere deelnemers in de lesuitoefening.
* Yin Dharma behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.
* Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico. De deelnemer meldt vooraf klachten/ziektes en overlegt bij twijfel met de huisarts of specialist.
* Yin Dharma kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan of letsel van de deelnemer. Hetzelfde geldt voor vermissing van of schade aan eigendommen van de deelnemer.
* Schade die al dan niet opzettelijk door de deelnemer toegebracht wordt aan eigendommen van Yin Dharma of de betreffende locatie dienen vergoed te worden.
* Alle aan Yin Dharma verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

E-mailen
Bellen
Info